Sepura

Sepura

Sepura Funkakku SRP2000
Li-Ion 7,4V/1100mAh
Sepura Funkakku STP8000
Li-Poe 7,4V/1880mAh